//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

20浏览次
文章内容:
//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();
//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

韩国游戏产业协会3日与文化体育观光部国立国乐院签署业务协议,支持游戏和韩国传统音乐文化的传播。

该协会表示,该协议旨在双方密切合作,振兴游戏和韩国传统音乐文化。两个组织计划通过将游戏与韩国传统音乐相结合,在国内外积极推广“韩国文化”。

游戏内的主题曲、BGM等相关内容已经具备独立的高品质。他们已经多次登上管弦乐团、音乐会、音乐剧等表演艺术的舞台,近期还进行了更多元的尝试。

协会会长姜新哲表示:“希望游戏音乐能够通过与韩国传统音乐的相遇,以更独特的方式接触到用户和公众。”他补充道,“我们将继续努力为韩国传统音乐做出贡献。”韩国传统文化的传播。”

另外,国立国乐院计划于9日至24日发行包含著名游戏音乐的“国立国乐院游戏音响系列”13张单曲专辑。

分类:

游戏新闻

标签:

评估:

    留言